Trsničarstvo pri nas ima že sto-letno tradicijo.
Moderna tehnologija nam omogoča proizvodnjo visokokvalitetnih sadik trsnih cepljenk sort laški rizling, sivi pinot, traminec, sauvignon, renski rizling …
Vzgajamo kvalitetne sadike trsnih cepljenk, ki zagotavljajo vinogradnikom uspeh pri pridelavi najboljših vin.
Pri pridelavi sadik uporabljamo le kvaliteten material.
Cepiče delno pridobivamo iz slovenskih selekcijskih središč, delno pa iz tujine.
Cepimo samo na deklarirano brezvirusni material lastne pridelave ter iz uvoza.
Posebej posvečamo vso potrebno pozornost zdravstvenemu stanju in sortni čistosti.
Zagotovljeno je ustrezno strokovno spremljanje in nadzor, pa tudi kontrola sortne čistosti in izbora sadik za prodajo. …