Društvo Gospodinj Juršinci je organizirano z namenom, da na področju Slovenskih goric,podeželske gospodinje zopet pridobijo zamujeno izobrazbo in vrednote gospodinje. V ta namen društvo gospodinj Juršinci aktivno na podlagi svojega programa izvaja tečaje v kuhanju, aranžerstvu, slikarstvu in ročnih delih in predavanja o zdravi prehrani ter ureditvi kmečkih domov. Obenem vsako leto tradicionalno prireja v mesecu juliju gospodinjski praznik, kar pomeni družabno srečanje gospodinj Slovenije, na katerem gospodinje Slovenije pripravijo velike razstave jedi, ročnih del in obujanje dediščine izvirnosti kraja s področja gospodinjstva in kmetijstva.

Društvo gospodinj Juršinci ima svoj gospodinjski dom namenjen učnemu centru za kmečke in druge gospodinje iz našega območja in tudi širše, v njem se pripravljajo tečaji teoretičnega in praktičnega pouka ter razna tekmovanja žensk v pripravi izdelkov. V gospodinjskem domu si lahko turisti ogledajo razstavo jedi iz marcipana, cvetlične aranžmaje in zelišča, ki so jih pripravile spretne in skrbne roke gospodinj iz društva gospodinj. Turistom se ponudijo zdravilni zeliščni napitki in jedi naših babic. Društvo gospodinj deluje po pravilih zavetnice gospodinj, to je sv. Marta in po simbolih gospodinje. Simboli gospodinje pa so kuhalnica, ključi in knjiga. Glavne naloge društva so tečaji in predavanja na temo zdravje, zelišča in kuharski tečaji, ki se organizirajo tudi za turiste v sklopu turistične kmetije Toplak Simon in Marta.